Kosten & Erelonen

Vennoten

Mr. Kristoff Soete

Advocaat

Kantoor: 

Malehoeklaan 72-0001
8310 BRUGGE

Tel: +32 50 626 626
Fax: +32 50 626 627
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatie Dienstenwet | Privacyverklaring

 

Kristoff SOETE (°1969) is stichtend vennoot bij VERSUS advocaten.

Hij studeerde in juli 1994 af als Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL). In 1995 voltooide hij de opleiding Internationale Betrekkingen aan dezelfde universiteit. Na zijn studie in België volgde hij in 1996 een opleiding Master of Law (LLM) aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Sinds 1997 werkt hij als advocaat aan de balie te Brugge, eerst bij het kantoor ‘Declerck & Verbeke’ en vervolgens bij ‘Verbeke Advocaten’. In september 2003 richtte hij samen met Mrs. Vincent Vereecke en Joachim Vanspeybrouck ‘VSV-advocaten’ op.

Sinds 2011 vormt hij samen met zijn vennoot, Mr. Mario VANDEGHINSTE de associatie “VERSUS advocaten”.

Binnen het kantoor behandelt hij voornamelijk handels- en burgerrechtelijke zaken, ondernemingsrecht, evenals dossiers binnen het verkeerscontentieux. Hij legt zich daarnaast specifiek toe op de insolventieproblematiek, waarbij hij door de rechtbank te Brugge regelmatig wordt aangesteld als schuldbemiddelaar.

Hij is tevens opgenomen op de lijst der curatoren van de Rechtbank van Koophandel te Brugge waar hij samen met Mr. Mario VANDEGHINSTE regelmatig wordt aangesteld in  faillissementen.

Kristoff SOETE neemt ook actief deel aan het balieleven en werd in 2002 aangesteld als sectievoorzitter te Brugge in het kader van de tweedelijnsbijstand georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand te Brugge (pro Deo-bureau). Hij maakt tevens lid uit van de Commissie Schuldbemiddeling bij de Orde van Advocaten te Brugge, in welke hoedanigheid hij af en toe deelneemt als spreker op studiedagen.

Vennoten

Mr. Mario Vandeghinste

Advocaat

Kantoor: 

Kevergemdreef 3
8020 Oostkamp

Tel: +32 50 372 317
Fax: +32 50 372 327
Gsm: +32 475 750 173
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatie Dienstenwet | Privacyverklaring

 

Mario VANDEGHINSTE (°1965) is stichtend vennoot bij VERSUS advocaten.

Na zijn studies als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent (UG), is hij sinds 1993 ingeschreven als advocaat aan de balie te Brugge.  Na zijn stageperiode was hij actief in zijn eigen éénmanskantoor, met focus op het handels- en burgerlijk recht, arbeidsrecht en insolventierecht.

Sinds 2011 vormt hij samen met zijn vennoot, Mr. Kristoff SOETE, de associatie ‘VERSUS advocaten’.

Mr. VANDEGHINSTE is opgenomen op de lijst van curatoren in de Rechtbank van Koophandel te Brugge. Tevens wordt hij regelmatig aangesteld door de Arbeidsrechtbank te Brugge, als schuldbemiddelaar.

Verder neemt hij het mandaat van voorlopige bewindvoerder waar, daartoe aangesteld door de diverse Vrederechters te Brugge. Tenslotte is hij tevens lid van de Commissie Schuldbemiddeling bij de Orde van Advocaten te Brugge.

Administratie

Mw. Isabelle Carpentier

Administratie

Kantoor: 

Kevergemdreef 3
8020 OOSTKAMP

Tel: +32 50 372 317
Fax: +32 50 372 327
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Isabelle CARPENTIER volgde een secretariaatsopleiding en staat bij VERSUS Oostkamp in voor het secretariaat van het kantoor.
 
Vanuit die functie biedt zij administratieve ondersteuning aan de advocaten van het kantoor en verzorgt zij onder meer de telefonie en het onthaal.  
 
Zij zal doorgaans uw eerste contact zijn bij VERSUS Advocaten.

 

Medewerkers

Mr. Pieter Helewaut

Advocaat

Kantoor: 

Malehoeklaan 72-0001
8310 BRUGGE

Tel: +32 50 626 626
Fax: +32 50 626 627
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatie Dienstenwet | Privacyverklaring

 

Pieter HELEWAUT (°1988) is advocaat-medewerker bij VERSUS advocaten.

Hij studeerde in 2011 af als Master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent. Met zijn masterproef met als onderwerp ‘In welke mate is ons huidige privacyrecht verzoenbaar met Web 2.0 en 3.0?’ verdiepte hij zich in een materie die ons allen aanbelangt.


In 2012 behaalde hij het diploma Master na Master in het Internationaal en Europees Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij schreef in dit kader een masterproef met als titel ‘De zaak Brein t. NSE als casestudy voor het opleggen van filtersystemen’.

Van februari tot mei 2012 verleende hij juridische ondersteuning in het advocatenkantoor “Sirius Legal” te Zaventem.

Binnen het kantoor is hij werkzaam in verscheidene materies, waaronder handels- en burgerlijk recht en ondernemingsrecht.

Administratie

Mw. Regien Vandenbroucke

Administratie

Kantoor: 

Malehoeklaan 72-0001
8310 BRUGGE

Tel: +32 50 626 626
Fax: +32 50 626 627
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mw. Regien VANDENBROUCKE behaalde een professionele bachelor Sociaal Werk in het voormalige HISS te De Haan (thans Howest). Zij volgde tevens een opleiding schuldbemiddeling bij de Vereniging van Steden en Gemeenten en volgde diverse opleidingen aan de Interactie Academie te Antwerpen.

Bij VERSUS Advocaten Brugge volgt zij vanuit haar ervaring mee de dossiers collectieve schuldenregeling op. Zij verzorgt ook de administratie, telefonie en het onthaal van het kantoor.