Incasso

 

Dat niet alle bedrijven hun leveranciers tijdig betalen is een understatement van jewelste. De redenen daartoe kunnen velerlei zijn: vergetelheid of slordige administratieve opvolging, een bewuste strategie zichzelf krediet toe te kennen of erger nog, een gebrek aan solvabiliteit.

En wat dan?

Bij VERSUS advocaten staan wij open voor een adequate aanpak van uw incasso-dossiers en dubieuze debiteuren.

Wat kan en mag u verwachten? 

Omdat het maar eerlijk is dat diegene die in gebreke is het gelag betaalt, bespreken wij samen met u de verwachte hoeveelheid dossiers, de gemiddelde inzet, een al dan niet exclusief beroep op onze diensten en - niet onbelangrijk - uw Algemene Voorwaarden.

Inderdaad, wij screenen uw verkoops- en leveringsvoorwaarden op het vlak van gehanteerde intrestvoet, schadebeding, bevoegdheid en andere relevante incassobedingen. Beslist u vervolgens met ons in zee te gaan, dan reviseren wij uw voorwaarden, passen ze aan waar nodig en sluiten we een adequate abonnementsovereenkomst af, zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent.

Op die wijze zal de invorderingskost die wij u in rekening brengen, maximaal ten laste worden gelegd van de wanbetaler. Fijn toch?

Maar wat als uw debiteur failliet gaat, de gunst van de collectieve schuldenregeling aanvraagt of gebruik maakt van de mogelijkheden uit de Wet ContinuĂŻteit Ondernemingen om bescherming te zoeken tegen zijn schuldeisers?

VERSUS advocaten heeft vanuit de talrijke eigen aanstellingen als curator en schuldbemiddelaar een gedegen ervaring en expertise in al deze insolventieregimes. Wij leveren ook in dat geval tegen een gepaste vergoeding bijstand bij het indienen en opvolgen van uw aangifte van schuldvordering met oog op recuperatie van zowel hoofdsommen als btw.

Kortom, een factuur die onbetaald blijft, hoeft niet het einde van uw verhaal(smogelijkheden) te betekenen…